64839 - Πάρε

Ν. Λυγερός

Πάρε
το μελάνι,
είναι το αίμα μου
και το χαρτί
το σώμα μου
για να γράφεις
την ιστορία
του έργου
για να μάθουν
όλοι
τα καλά νέα.