65064 - Οι σκιές

Ν. Λυγερός

Οι σκιές
της παλιάς
γειτονιάς
αγκάλιασαν
τον Λευκό Πύργο
σαν να ήταν
εκείνα τα φώτα
που ήρθαν
να παλέψουν
στην παλιά
συνοικία
του Αγίου Ιωάννη.