65102 - Η κινέζικη στρατηγική

Ν. Λυγερός

Η κινέζικη στρατηγική
βασίζεται
στους τρεις πολέμους:
τον πόλεμο
της κοινής γνώμης,
τον πόλεμο
της ψυχολογίας
και τον πόλεμο
του δικαίου.
Αυτές οι δράσεις
δεν είναι
κινητικές
και λειτουργούν
κάτω από το όριο
της κλασικής
σύρραξης.