65138 - Ποιος θα πίστευε

Ν. Λυγερός

Ποιος θα πίστευε
ότι χάρη
στην αμερικανική
αποστολή
στον Άρη
ο Sherlock
και ο Watson
θα έπαιζαν
ένα ρόλο
ως ονόματα
μηχανημάτων
του εξερευνητή
που είναι
ικανός
να τρυπήσει
την επιφάνεια.