65820 - Είμαστε υπεύθυνοι

Ν. Λυγερός

Είμαστε υπεύθυνοι
για τον Θεό
που έχουμε
μέσα μας
και αυτό
σημαίνει
ότι κάθε πράξη
έχει σημασία
για το μέλλον
της εξέλιξης.