65894 - Η ουσία

Ν. Λυγερός

– Ποια είναι η ουσία;
– Ο πυρήνας.
– Μόνο;
– Και η επέκταση.
– Βαθύτητα;
– Προσφορά.
– Σε ποιους;
– Στους γνώστες.
– Δεν είναι μόνο ενικός.
– Όχι, πολλαπλότητα.
– Πράγματι.
– Άγγιξέ την.
– Τώρα.
– Πάντα.
– Λόγω Ανθρωπότητας.
– Πάντα.
– Θέλω να ζήσει μέσα μου.
– Θα γίνει μετά…
– Την υπέρβαση.
– Τη μεταμόρφωση.
– Η αρμονία.