66207 - Η ψυχή σας

Ν. Λυγερός

Η ψυχή σας
δεν μπορεί
να είναι
κλειστή
αλλιώς
πώς θα ακούσει
τις άλλες
που δεν ξέρουν
να προστατευτούν
από μόνες τους.