66490 - Το σενάριο

Ν. Λυγερός

Το σενάριο
της κοινωνίας
του θεάματος
είναι η καθημερινότητα
που πεθαίνει
συνεχώς
ενώ εκείνο
της στρατηγικής
είναι η ιστορία
που αφήνει
πολύτιμα ίχνη
για να ζήσει
η Ανθρωπότητα
και να ξεπεράσει
ακόμα
και τα πιο δύσκολα.