66509 - Η συμπαράσταση

Ν. Λυγερός

Η συμπαράσταση
γίνεται
και μέσω
της μουσικής
ειδικά
όταν αυτή
υπηρετεί
έναν ιερό
σκοπό
μέσω πίστης.