66527 - Το βάθος της ιστορίας

Ν. Λυγερός

Ρώτησε γιατί υπάρχουν
τόσο μεγάλες αδικίες
και πώς εξηγούνται.
Τότε ο Δάσκαλος έκανε αναφορά
στο βαθύ παρελθόν
και άρχισε να δίνει άγνωστες λεπτομέρειες.
Εκείνος ξαφνιάστηκε.
Λες και άκουγε έναν άλλο κόσμο.
Του είχε συμβεί ήδη
αλλά τώρα το βάθος ήταν ακόμα μεγαλύτερο.
Δέχτηκε με χαρά
να ερευνήσει το θέμα
γιατί ο Δάσκαλος ήθελε να ζήσει
την ανακάλυψη
με τις δυνάμεις του
και όχι απλώς ν’ ακούσει
την αποκάλυψη.
Έτσι ήρθε η σιωπή
που ήταν η αρχή του στοχασμού.
Ήταν μπροστά σε έναν νέο κόσμο
που δεν είχε φανταστεί.
Ήταν όμως η ίδια η ιστορία τους.