66643 - Οι εναλλαγές

Ν. Λυγερός

Οι εναλλαγές
των οργάνων
σου δίνουν
τη δυνατότητα
να εκφράσεις
με πλούσιο τρόπο
τον χρωματισμό
του κομματιού
λες και ζει
μέσα στις εποχές.