66713 - Στο μάθημα

Ν. Λυγερός

Στο μάθημα
της γλωσσολογίας
μαθαίνεις
σιγά σιγά
πόσο δυναμική
είναι η γλώσσα
και πόσο
δεν μπορεί
μια φιλολογία
μιας εποχής
να λύσει
όλα τα προβλήματα
στη διάρκεια
του Χρόνου
κι έτσι ξέρεις
πόσο πλούσια
είναι η ελληνική
γλώσσα.