66761 - Να προσέχεις

Ν. Λυγερός

Να προσέχεις
τα μάτια
της μικρής
αφού αυτά
της δίνουν
πρόσβαση
στο φως
αλλά
είναι
το ίδιο
και με τον μεγάλο
που δεν ξέρει
απαραίτητα
τι πρέπει
να κάνει
για να τα προστατέψει.