66792 - Στην Πινακοθήκη

Ν. Λυγερός

Στην Πινακοθήκη
έφτασε
με την ψυχή
στο στόμα,
δεν ήθελε
ν’ αργήσει
έτσι ένιωσε
μια τεράστια
ανακούφιση
όταν είδε
ότι την περίμενε
για ν’ αρχίσει.