69130 - Στο shogi

Ν. Λυγερός

Στο shogi
το πολυκυκλικό
στοιχείο
είναι κυρίαρχο
γιατί υπάρχει
η δυνατότητα
της επαναφοράς
κάθε κομματιού
από την άλλη
πλευρά.