73213 - Στην αρχή

Ν. Λυγερός

Στην αρχή
όταν μιλούσαμε
για τη Φινλανδία
και τη Σουηδία
ποιος το πίστευε
ότι θα ζούσαν
αυτήν την κρίση
κι όμως ξέρουμε
ότι είχαν ήδη
υποστεί επιθέσεις
υβριδικού πολέμου.