73312 - Στον Απόστολο Βαρνάβα

Ν. Λυγερός

Στον Απόστολο Βαρνάβα
δεν αφήσαμε
το Άρθρο 4
για να μην ενοχλήσουμε
τους θρήσκιους
που ποτέ
δεν έκαναν τίποτα
για να τον απελευθερώσουν
αλλά πάντα
έχουν άποψη
δογματική
για τα πάντα
χωρίς να έχουν
τις βασικές
γνώσεις
λόγω
δόγματος.