73515 - Η επιλογή

Ν. Λυγερός

Η επιλογή
του πλήθους
των ζωνών
είναι θεμελιακή
και στρατηγική
από την αρχή
της εισβολής
αλλά ποιος
μπορούσε
να αξιολογήσει
όλα τα δεδομένα.