74020 - Μέσα στην κοινωνία

Ν. Λυγερός

Μέσα στην κοινωνία
δεν υπάρχουν
ανθρώπινες σχέσεις
μόνο επαφές
γιατί αυτές
ανήκουν
αποκλειστικά
στην Ανθρωπότητα
αφού αυτή
τις δημιουργεί.