74113 - Το χέρι

Ν. Λυγερός

Το χέρι
απλώθηκε
για ν’ αγγίξουν
τα δάκτυλα
τη χρωματική
μάζα
του πίνακα
και να ζήσει
για δεύτερη
φορά
το ανάγλυφο.