74328 - Με τη διπλή γέφυρα

Ν. Λυγερός

Με τη διπλή γέφυρα
αντιλαμβάνεσαι
το μέγεθος
του έργου
που ξεπερνά
ακόμα
και τον θάνατο
του δημιουργού
επειδή
συνεχίζει
να βοηθά
την Ανθρωπότητα.