74432 - Υψηλή πίεση

Ν. Λυγερός

Πώς να μοιραστείς
το αδιανόητο;
Αυτό ήταν το ουτοπικό ερώτημα.
Αλλά τελικά υπήρχε λύση.
Ακόμα κι αν ήταν πολύπλοκη.
Σαν το εύρηκα του Αρχιμήδη
βρέθηκε στο μπάνιο
έτσι ξαφνικά
απροειδοποίητα.
Εκεί ανακάλυψε τα καλά
της υψηλής πίεσης
που προκαλούσε
μια απίστευτη ορμή
όταν η προετοιμασία
ήταν κράμα
ανάγκης και χαράς,
ανάγκης απελευθέρωσης
και χαρά μοιρασιάς
χωρίς κανένα όριο
μόνο ανθρώπινα.