74499 - Όταν εξετάζεις

Ν. Λυγερός

Όταν εξετάζεις
τη χαρά
που προκαλεί
η αναφορά
της Σαντορίνης,
συνειδητοποιείς
ότι ήταν
αναγκαίο
για τη συνέχεια
και την πορεία
του έργου
εντός
της Ανθρωπότητας
πέρα
των εμποδίων
κάθε κοινωνίας
που θεωρεί
ότι βρίσκεται
στο κέντρο
του κόσμου.