74522 - Το πρώτο μπάνιο

Ν. Λυγερός

Το πρώτο μπάνιο
στο απέραντο
γαλάζιο
έγινε
στην Κύπρο
για λόγους
συμβολικούς
αφού είναι
μία απόδειξη
για το πώς
νιώθουμε
την ώρα
που άλλοι
φοβούνται
και τις σκιές
ενός συστήματος
που δεν έχει
καμία
δύναμη.