81148 - Δεν γυρίζουμε

Ν. Λυγερός

Δεν γυρίζουμε
ποτέ πίσω
γιατί πάμε
πάντα
μπροστά
επειδή
αυτό είναι
το πρέπον
για την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
που δεν μπορεί
να περιμένει
την καθυστερημένη
πραγματικότητα.