81180 - Οι πέντε χορδές

Ν. Λυγερός

Οι πέντε χορδές
του banjo
απελευθερώθηκαν
για ν’ ακουστεί
εκείνο
το ύφος
που έχει
χαρακτηρίσει
την εποχή
της αναγέννησης
της New York
που έμεινε
στην καρδιά μας.