83780 - Οι πνευματικές μονάδες

Ν. Λυγερός

Οι πνευματικές μονάδες
δεν είναι μόνο μια αφαίρεση του Leibniz
αλλά η ουσία της ψυχής
κι αν ο Voltaire δεν ήταν ικανός
να καταλάβει αυτό το έργο
λόγω της διαφοράς νοημοσύνης
μη σε ξαφνιάζει
αφού είναι σύνηθες.
Άλλωστε πόσες φορές
ασχολούνται πραγματικά
με τις ψυχές;
Ποιος αναρωτιέται
πώς είναι η ψυχή του Χριστού;
Όλοι οι λεγόμενοι ειδικοί
δεν το αποφεύγουν αλλά το αγνοούν.
Διότι η ουσία είναι αλλού
και το ξέρεις
αφού βλέπεις και μέσα στη νύχτα
την αλήθεια του
χωρίς καν να κάνεις υπερβάσεις
διότι είσαι ψυχή
που έχει απελευθερωθεί
από το σώμα
διότι την άγγιξε
η ουσία.