86120 - Καταγραφή: Πολιτισμοί Ανθρωπότητας

Ν. Λυγερός

Είναι μόνο μερικοί πολιτισμοί που έχουν αφήσει ένα ίχνος τόσο μεγάλο κι έναν θαυμασμό στην Ανθρωπότητα, όσο η Αρχαία Αίγυπτος.