N. LYGEROS PhD

Opus

378 - Une vision excentrique du rôle du centre

Un des apports les plus percutants d'Emmanuel Lasker qui fut champion du monde d'échecs durant plusieurs décennies a été de préconiser de jouer non le ...

378 - Μια εκκεντρική άποψη του ρόλου του κέντρου

Μία από τις πιο ισχυρές εκτιμήσεις του Emmanuel Lasker, ο οποίος υπήρξε παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού για αρκετές δεκαετίες, ήταν η σύσταση να παίζεις, ...

377 - Η πέτρινη μνήμη

Όταν το βλέμμα μου αντίκρισε για δεύτερη φορά την εγκαταλειμένη μοναξιά δεν ένιωσε τη λύπη των ανθρώπων μόνο τα δάκρυα της πέτρας. Εκείνη μόνο κράτησε ...

377 - La mémoire de pierre

Lorsque, pour la seconde fois, mon regard aperçut la solitude abandonnée il n’a pas senti l’absence des hommes mais les larmes de pierre. Seulement ...

376 - Τεκτονικές κινήσεις και νέα δυναμική

Αν και φαινομενικά η Κύπρος δεν είναι παρά ένα μικρό νησί μέσα στην Ανατολική Μεσόγειο, στην ουσία αποτελεί ένα πεδίο δράσης ισχυρών δυνάμεων. Με άλλα ...

375 - De la pensée de l’abstraction à l’abstraction de la pensée

Très peu de mots suffisent pour montrer la puissance de la pensée abstraite. Via les processus autoréférents, nous pouvons même définir les objets indéfinissables ...

374 - Εξωτερικοί συνδυασμοί και εσωτερικοί ελιγμοί

Με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο προσπάθησαν να μας πείσουν ότι υπήρχε συσχετισμός μεταξύ ενταξιακής και λύσης του Κυπριακού ενώ η πρόσφατη ιστορία απέδειξε ...

373 - Sur la pensée exotérique

A l'encontre de la pensée ésotérique qui représente la recherche de la perfection dans la connaissance intérieure et qui se retrouve par ce biais confinée ...

372 - Humanisme local versus humanisme global

Un des fondements de l'humaniste, c'est sa profonde croyance en l'homme. Ce n'est pas son incrédulité envers Dieu qui a forgé ce sentiment mais son analyse ...

371 - Η πολεμολογική έννοια του κράτους

Ένα από τα πολλαπλά προβλήματα της δήθεν λύσης που προτείνει το σχέδιο Ανάν είναι η πρακτική εξαφάνιση κάθε στρατιωτικού στοιχείου στο νησί μας. Αν εξετάσουμε ...

370 - De la pathologie comme révélateur humain

Bien qu'il soit par définition difficile d'établir le sens strict du terme pathologie il existe néanmoins un consensus relatif dans le milieu médical normal ...

369 - Reflections on the nature of contemporary war

In the search for decisive battles, war is considered only as a singularity in a political conflict. However, it always has a strong influence on it. Within ...

369 - De la nature de la guerre contemporaine

Dans le cadre d'une pensée dialectique, délivrée de tout dogmatisme stratégique, force est de constater que chaque époque tend à créer sa propre doctrine ...

369 - Στοχασμοί σχετικά με τη φύση του σύγχρονου πολέμου

Στην αναζήτηση για αποφασιστικές μάχες, ο πόλεμος θεωρείται μόνο ως μια μοναδικότητα σε μια πολιτική σύγκρουση. Ωστόσο, έχει πάντα μια ισχυρή επιρροή επάνω ...

368 - A moment’s space

It all takes place in a small room. The atmosphere is very warm despite the apparent poverty. A man alone, is seated at a table. He is eating ...

368 - L’espace d’un instant

Tout se déroule dans une petite pièce. L'ambiance de celle-ci est chaude malgré son apparente pauvreté. Un homme seul, est assis à une table. ...

368 - Xώρος στιγμής

Όλα  λαμβάνουν  χώρα σε ένα μικρό δωμάτιο. Η ατμόσφαιρα είναι πολύ ζεστή παρά τη φαινομενική  φτώχεια. Ένας άνδρας μόνος, είναι καθισμένος σε ένα τραπέζι. ...

367 - The oblique order and lateral thinking

The oblique order was invented by Epaminondas and tested by Philippe. However, it only proved its tactical extent when Alexander made use of it during ...

367 - Attaque oblique et pensée latérale

L'attaque oblique a été inventée par Epaminondas et expérimentée par Philippe. Cependant elle n'a montré toute son étendue tactique que lorsqu'elle fut ...

367 - Λοξή επίθεση και πλάγια σκέψη

Η λοξή επίθεση επινοήθηκε από τον Επαμεινώνδα και δοκιμάστηκε από το Φίλιππο. Εντούτοις, δεν αναγνωρίστηκε η εμβέλεια της τακτικής της παρά μόνο όταν εφαρμόστηκε ...

366 - Το συλλαλητήριο: ερμηνείες και ουσία

Σ'ένα δημοκρατικό και μαζικό σύστημα, οι άμεσοι τρόποι επαφής με την εξουσία είναι ελάχιστοι. Ένας από αυτούς τους τρόπους είναι το συλλαλητήριο στον τομέα ...

365 - Η έννοια της μεγάλης στρατηγικής σ’ ένα μικρό νησί

Γενικά, η έννοια της μεγάλης στρατηγικής, αν ακολουθήσουμε τις ιδέες του Clausewitz, είναι η συνέχεια της λογικής της πολιτικής σε σχέση με το στρατιωτικό ...

365 - The notion of grand strategy on a small island

In general, the notion of grand strategy - should we follow Clausewitz ideas - is the continuity of the political rationale in relation to the military ...

364 - Μη παρακαλώ σας μη λησμονάμε τη μνήμη μας

Με την εισβολή του 1974 δεν είναι μόνο την πατρίδα μας που πλήγωσαν. Όλος ο λαός μας και μαζί του ο ελληνισμός δέχτηκε αυτό το βίαιο πλήγμα και το μόνο ...

363 - Les liens du temps

Toute la scène se déroule dans un théâtre de l'antiquité grecque semblable à celui de Kourio à Chypre. L'homme est seul au sein de l'orchestre, ...

363 - Τα δεσμά του χρόνου

Όλη η  σκηνή εκτυλίσσεται σε ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο παρόμοιο με εκείνο του Κούριου στην Κύπρο. Ο άνδρας  είναι μόνος στο κέντρο της ορχήστρας, κοιτάει  ...

362 - Τη γη μάς έδωσαν κυπριακή στο περιγιάλι του κόσμου

Σε μια μάχη, όταν ο αντίπαλός σου μπορεί να προβλέψει τις κινήσεις σου είσαι θεωρητικά χαμένος διότι ανήκεις στον ορίζοντα της στρατηγικής του. Για τον ...

361 - Refugees and appeals, an issue of strategy and morality

One of the most common criticisms against us by foreigners unfamiliar with the Cypriot issue is regarding the prosperity of our land. The basis of their ...

361 - Πρόσφυγες και προσφυγές, θέμα ηθικής και στρατηγικής

Μια από τις πιο συνηθισμένες κριτικές που ασκούν εναντίον μας ξένοι που δεν γνωρίζουν το Κυπριακό αφορά στην ευημερία του τόπου μας. Η βάση της κριτικής ...

360 - Το χαμόγελο του μελλοθάνατου

Πάνω από τα κάτασπρα σύννεφα της θάλασσας πέρα από τον ορίζοντα του χρόνου είδα για δεύτερη φορά του κόσμου τα δεινά. Κι όταν άρπαξαν την πατρίδα ...

360 - Le sourire du condamné à mort

Par-dessus les nuages blancs de la mer au-delà de l’horizon du temps pour la seconde fois je vis les maux du monde. Quand ils s’emparèrent de ma ...

359 - Social humans and human society

Some days of history are characterized as historical, because they state with their seal the existence of borders between before and after. They may not ...

359 - Κοινωνικοί άνθρωποι και ανθρώπινη κοινωνία

Κάποιες μέρες της ιστορίας χαρακτηρίζονται ως ιστορικές διότι δηλώνουν με τη σφραγίδα τους την ύπαρξη συνόρων μεταξύ πριν και μετά. Μπορεί να μη φαίνονται ...

358 - Όταν το τίποτα είναι το παν

Αντί να κοιτάζουμε το πεπρωμένο μας σαν μια καταδίκη, πρέπει να το βλέπουμε ως το δημιούργημά μας. Έτσι και τις δύσκολες στιγμές πρέπει να τις βλέπουμε ...

357 - Two horizons, one people

One of the hardest things that a human mind may break is neither walls nor a line, but its very horizon; the one separating existence from knowledge of ...

357 - Δύο ορίζοντες, ένας λαός

Ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που μπορεί να σπάσει ο ανθρώπινος νους δεν είναι ούτε τα τείχη, ούτε οι γραμμές, μα ο ίδιος του ο ορίζοντας. Εκείνος που ...

356 - Η αντίσταση των ψηφίδων

Γιατί η Κύπρος να είναι η μόνη χώρα στη γη όπου το πράσινο σημαίνει νεκρό; Γιατί η Κύπρος να είναι η μόνη χώρα στη γη όπου ο ουρανός έχει κόκκινα στίγματα; ...

355 - Δε θα ξεχάσουμε το μέλλον μας

Όσο μικρή είναι η πατρίδα μας, τόσο μεγάλη είναι η ιστορία μας. Όσο μικρή είναι η δύναμή μας, τόσο μεγάλη είναι η αντίστασή μας. Όλη μας η ιστορία είναι ...

354 - Η ημερομηνία της ημερομηνίας

Γενικά ο χρόνος είναι ένας σημαντικός παράγοντας στη στρατηγική, μόνο που τον αναλύουμε μόνο γραμμικά. Στην πραγματικότητα ο χρόνος είναι μια πολυκλαδική ...

353 - The temporal dimension of the territorial

Even though the general tactics of media communication and polls remains steady in an effort to form the resistance of the Cypriot people against the Annan ...

353 - Η χρονική διάσταση του εδαφικού

Ακόμα κι αν η γενική τακτική της ενημέρωσης και των δημοσκοπήσεων παραμένει σταθερή προσπαθώντας να διαμορφώσει την αντίσταση του κυπριακού λαού κατά του ...

352 - Η δύναμη του ελληνισμού είναι η μνήμη του μέλλοντος

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτές οι κρίσιμες ημέρες είναι οι μελλοντικές μας μνήμες. Κάθε πράξη μας, κάθε κίνηση μας, κάθε κίνημα θα ανήκει στη μνήμη ...

351 - La crucifixion de la mémoire

Cet été-là avant que la terre ne meure je me suis baissé, j’ai mordu la glèbe et j’ai senti un goût dans ma bouche : larmes de la patrie, blessure du ...

351 - Η σταύρωση της μνήμης

κείνο το καλοκαίρι πριν πεθάνει η γη έσκυψα και δάγκωσα το χώμα μου κι ένιωσα μια γεύση μες στο στόμα μου: της πατρίδας τα δάκρυα, του ήλιου την πληγή. ...

350 - Η συνείδηση του λαού μας

Στην ουσία ο άνθρωπος δεν είναι παρά μια λεπτομέρεια. Όμως έχοντας αυτή τη γνώση, μπορεί να διαμορφώσει την οντότητα του με το έργο του. Το ίδιο φαινόμενο ...

349 - La première supplique

Mon Dieu, je ne t'ai jamais rien demandé même ce jour où je suis mort dans cette île. Je me suis toujours senti libre bien qu'assiégé même quand ...

349 - The first plea

My Lord I never asked you for nothing even on that day that I died on that island. I always felt free even though I was beleaguered even when I lost ...

349 - Η πρώτη παράκληση

Θεέ μου δεν σου ζήτησα ποτέ μου τίποτα ακόμα κι εκείνη την μέρα που πέθανα σ'αυτό το νησί. Πάντα ένιωθα ελεύθερος κι ας ήμουν πολιορκημένος ακόμα κι ...

348 - Εξήγηση της ερμηνείας της δημοσκόπησης

Πριν από μερικούς μήνες όταν βρισκόμουν στην Κύπρο σε μια γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων έδωσα μία διάλεξη με θέμα αφηρημένη συνδυαστική και στατιστικά ...

347 - Πραγματικότητα του ρεαλισμού

Στην πολιτική παρατηρούμε όλο και πιο πολύ την ορολογία του ρεαλισμού και θεωρούμε αυτό το φαινόμενο ως φυσιολογικό. Σε μια εποχή όπου κατάρρευσαν όλα ...