N. LYGEROS PhD

Opus

96 - Cornaros Erotokritos : Its equal cannot be found in the East and or the West

Cornaros Erotokritos is not just a lyrical, metrical novel, its a Venetian-Cretan composition, extremely rich and did not randomly become a panhellenic ...

96 - Ο Ερωτόκριτος του Κορνάρου : ίσος του δεν ευρίσκετο σ’ Ανατολή και Δύση

Ο Ερωτόκριτος του Κορνάρου δεν είναι απλώς ένα έμμετρο λυρικό μυθιστόρημα, είναι μια βενετοκρητική σύνθεση, εξαιρετικά πλούσια και δεν έγινε τυχαία ένας ...

95 - Ο Καραγκιόζης

Απλό χαρτί σ’ ένα κουτί του χρώματος μουντζούρα μικρό κορμί δίχως ψυχή, πολύτιμη φιγούρα. Όταν του έρθει ο σεβντάς πεθαίνει ο γκιαούρης, τότε γεμίζει ...

94 - Argo – L’aqueduc

Argo Ta destinée Argo* on l'observe avec crainte mythologie et bronze ont grande renommée. Immobile, suspendu, tel une idée rare tu as sombré dans ...

94 - Η Αργώ – Το υδραγωγείο – Του αφρού η αναγέννηση

Η Αργώ Το πεπρωμένο σου Αργώ το κοιτάζουν με δέος, μυθολογία και χαλκός έχουν μεγάλο κλέος. Ακίνητη μετέωρη σαν σπάνια ιδέα ναυάγησες στον ουρανό, ...

93 - La blessure de la Ville

Trois jours durant ils brûlèrent le monde francs et croisés, trois jours durant ils volèrent la grecque barbares mercenaires. Ils ont fondu les statues ...

93 - Η πληγή της Πόλης

Τρεις μέρες κάψαν τον ντουνιά φράγκοι και σταυροφόροι, τρεις μέρες κλέψαν τη Ρωμιά βάρβαροι μισθοφόροι. Τ’ αγάλματα τα έλιωσαν για να φτιάξουν τορνέσια, ...

92 - Regards Croisés : comment Kornaros voit les Francs et comment Gibbon voit les Byzantins

L'Érotokritos de Vitsentzos Kornaros n'est pas simplement un roman épico-lyrique versifié, c'est une composition énétocrétoise, particulièrement riche ...

91 - Au bord du ciel et de la mer

Par son insupportable légèreté, la Grèce tient du ciel. Une légèreté que nous pourrions qualifier de socratique. Devant la gravité permanente du contexte ...

90 - Karagouna

Braves karagounes*, voilà cent ans, vous êtes redevenus grecs avec balles et canons. Vainqueurs des hobereaux dans de sanglants combats, vous avez libéré ...

90 - Η καραγκούνα

Γενναίοι Καραγκούνηδες πριν απ' εκατό χρόνια ξαναγινήκατε Ρωμιοί με βόλια και κανόνια. Νικήσατε τσιφλικάδες σ' αιματηρούς αγώνες, λευτερώσατε τη χώρα, ...

88 - Une herméneutique de la poésie grecque

En Grèce, la poésie est une création. Une création qui n'a rien d'un art mineur. Une création qui semble être la plus belle expression de la pensée et ...

87 - L’aqueduc

Le fameux Poliorcète* de Thessalie, chef de Démétrias* a fait une harangue : "Nécessité de cité, nécessité de société : la recherche de l'eau mais aussi ...

87 - Το υδραγωγείο

Ο γνωστός Πολιορκητής από τη Θεσσαλία, Δημητριάδος αρχηγός είπε δημηγορία : «Ανάγκη πολιτείας, ανάγκη κοινωνίας : η αναζήτηση νερού αλλά κι αθανασίας». ...

86 - Commemorate East

My gaze is waiting for you and sky is crying, my thirst wants you and your sea burns. Oriental view playing the kanun, and tears instead of drink ...

86 - Souvenir d’Orient

Mon regard t'attend et ton ciel pleure, ma soif te désire et ta mer brûle. La petite cithare joue un air oriental et des larmes en guise de boisson ...

86 - Ανάμνηση Ανατολής

Το βλέμμα μου σε καρτερεί κι ο ουρανός σου κλαίει, η δίψα μου σε λαχταρεί κι η θάλασσά σου καίει. Ανατολίτικο σκοπό παίζει το κανονάκι, και δάκρυα ...

85 - Karaghioziss

Plain paper in a box smudge’s color small body without a soul, precious figure. When the mood takes him over, the giaour dies; then all the world ...

85 - Karaghiozis

Simple papier dans une boîte tâche de couleur petit corps sans âme précieuse marionnette. Quand l'envie lui prend le giaour meurt, ...

85 - Ο Καραγκιόζης

Απλό χαρτί σ’ ένα κουτί του χρώματος μουντζούρα μικρό κορμί δίχως ψυχή, πολύτιμη φιγούρα. Όταν του έρθει ο σεβντάς πεθαίνει ο γκιαούρης, τότε γεμίζει ...

84 - Serra

Au son d'al assaa*, je vois un combat, antique, symbolique, chargé de sens. Des flexions et des pas luttent dans la serra* et des regards pontiques ...

84 - Η σέρρα

Ακούγοντας αλ ασσαά , βλέπω ξιφομαχία, πανάρχαια, συμβολική, γεμάτη σημασία. Τσακίσματα και βήματα παλεύουν με τη σέρρα και βλέμματα ποντιακά ξεσκίζουν ...

84 - Serra

Listening to al assaa,watching fencing, ancient, symbolic, full of significance. Crumples and steps are fighting with serra and pontian gazes ripping ...

83 - Arsène le Grec de Constantin Papoulidis. (trad. du grec)

Arsène le Grec est un célèbre clerc grec du 17ème siècle, professeur de grec à Moscou, correcteur des livres slaves de liturgie de Russie à l'époque du ...

82 - L’Hellénisme de la Macédoine d’Hélène Glykatzi. (trad. du grec) Bull. de la Soc. Hist. A. Soutsos, n3, 10/97.

Le pouvoir multiple, c’est-à-dire la discorde politique, fait de la Grèce une proie facile pour ses ennemis, et ce, malgré la conscience de son unité qui ...

81 - Sur l’édition française du livre de Léonidas Koumakis, Le miracle – Une histoire vraie

Pour entreprendre cette présentation et analyse de l'ouvrage de Leonidas Koumakis que nous avons traduit en francais, le plus simple et sans doute le plus ...

80 - Nikos Psilakis : Mythologie crétoise

La structure du livre est organisée autour de quatre parties. La première est intitulée : Les dieux . Elle aborde les thèmes suivants : la Crête , la patrie ...

79 - La beauté de la résistance

Il est difficile d'analyser la persistance du sentiment d'être grec. En tout cas, c'est un fait établi puisque des générations entières, malgré une occupation ...

78 - Poème de Manolis Andronikos. (trad. du grec) Bull. Fr.-Hellénique, n25, 9/97.

oxford 28/4/1954 Et pourtant les années qui sont passées creusant un profond sillon dans la terre je les compte sur les pétales blancs de la marguerite, ...

77 - Sur les difficultés de la traduction versifiée de l’Érotokritos de Kornaros

Roman épico-lyrique crétois du XVIIème siècle Dans cette note nous allons aborder et expliciter différentes difficultés rencontrées dans la traduction ...

76 - The composition – Research

The composition Beautiful young boy grown up in Pilio becomes resourceful if he's forced because the officer is moving monochrome meanwhile the ...

76 - Synthèse – La quête

Synthèse Un nouveau Prométhée qui cherchait la paix, monta à Portaria* demander à la fontaine comment et où il pourrait trouver la source de grécité ...

76 - Η Σύνθεση – Η αναζήτηση

Η Σύνθεση Ένας νέος Προμηθέας που έψαχνε ειρήνη, ανέβηκε στην Πορταριά να ρωτήσει την κρήνη πώς και πού μπορούσε να βρει πηγή της ρωμιοσύνης και αφότου ...

75 - Érotokritos, tournois et contexte énétocrétois

Le premier à avoir découvert la source principale de l'Erotokritos de Kornaros est l'université épirote Philitas (1787-1867). Et c'est Aggélou qui a brillamment ...

74 - Research

One new Prometheus who was looking for peace, rose in Portaria to ask fountain how and when could he find source of Hellenism and when he heard that ...

74 - Source de grécité

Il y a quelques années, j'ai entrepris de suivre le séminaire d'Études Homériques à la Maison de l'Orient Méditerranéen. Un jour, notre professeur, M. ...

73 - Serra

Au son d'al assaa*, je vois un combat, antique, symbolique, chargé de sens. Des flexions et des pas luttent dans la serra* et des regards pontiques ...

73 - Η σέρρα

Ακούγοντας αλ ασσαά , βλέπω ξιφομαχία, πανάρχαια, συμβολική, γεμάτη σημασία. Τσακίσματα και βήματα παλεύουν με τη σέρρα και βλέμματα ποντιακά ξεσκίζουν ...

71 - Réflexions méthodologiques en Calcul Formel

Abstract: Methodological Reflections in Computer Algebra Abstract: We show, starting from some examples in Maple drawn from our teaching these last two ...

70 - Patmos, Perfection par le vide, Ville d’Annie Salager

D’après Calendrier Solaire d’A. Salager Ed. Le Verbe et L’Empreinte 3/97   Πάτμος ...

69 - La chanson de mon âme de Georges Dalaras

La valeur de la chanson n'est due ni aux paroles novatrices, ni aux formes musicales recherchées, ni à l'expressivité et au talent des chanteurs, ni à ...

68 - Le sacrifice

Je me souviens de Cynégire qui perdit la vie à la bataille de Marathon en retenant de la main un navire ennemi qui lui fut fatal ; de leurs haches les ...

68 - Η θυσία

Θυμούμαι τον Κυνέγειρο που 'χασε τη ζωή του στη μάχη του Μαραθώνα κρατώντας με την πυγμή του ένα εχθρικό καράβι που στάθηκε μοιραίο με τσεκούρια οι ...

67 - La bandiera

Piango per Cipro e vedo una bandiera scuotersi con mezzaluna di frode . Karamanites uccisero di Cipro il vanto, Kàkaro il nome del giovin ...

67 - Le drapeau

Je me lamente pour Chypre et vois un drapeau avec un croissant qui remue frauduleusement. Des Caramanites ont tué la fierté de Chypre, Kakaros était ...

67 - Η Σημαία

Μοιρολογώ για την Κύπρο και βλέπω μια σημαία με μία ημισέληνο που σείεται λαθραία. Καραμανίτες σκότωσαν της Κύπρος το καμάρι, Κάκαρο τον ελέγανε τ' ...

66 - Diachronie

je discerne sur une tablette couverte de linéaire B ; étrange page. ΔIONYΣOΣ je lis sur une colonne antique, alphabet de marbre ; fière matière. je ...

66 - Η Διαχρονία

ιακρίνω πάνω σε πινακίδα γεμάτη γραμμική βήτα παράξενη σελίδα. Δ IONY Σ O Σ διαβάζω σε μία αρχαία στήλη, μαρμάρινο αλφάβητο υπερήφανη ύλη. διαστέλλω ...