N. LYGEROS PhD

Opus

157 - An Exegesis of Promethean Myth (avec J. Martinez)

Myths, legends and the like serve the purpose of kindling the flame of oral, cultural transmission by facilitating its conveyance from one generation to ...

157 - Μια Εξήγηση του Μύθου του Προμηθέα

Μύθοι, θρύλοι και τα παρόμοιά τους εξυπηρετούν το σκοπό της αναζωπύρρωσης της φλόγας της προφορικής, πολιτισμικής μετάδοσης, διευκολύνοντας τη μεταφορά ...

156 - Ordinateurs et Démonstration

Pages # 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

155 - Au bord du ciel et de la mer

Par son insupportable légèreté, la Grèce tient du ciel. Une légèreté que nous pourrions qualifier de socratique. Devant la gravité permanente du contexte ...

154 - New ECM record with 54 digits

The above 54-digit factor of (6^43-1)^42+1 is the new record for the largest factor found by ECM on December 26, 1999. The previous record was a 53 digit ...

153 - Η Ακολουθία Hofstadter: Μια Παραδειγματική για Μη ομοιόμορφο Συλλογισμό

Η ακολουθία Douglas Hofstadter είναι, σε κάποιο βαθμό, μiα παραμόρφωση αυτής του Fibonacci. Αντιπροσωπεύει μια γενική περίπτωση ύπαρξης μια αφαιρετικής ...

153 - The Hofstadter Sequence : A Paradigme for Non-uniform Reasoning

The Douglas Hofstadter sequence is, to some extent, a deformation of Fibonacci's. It represents a generic case of the existence of an abstracted relation ...

152 - 484061254276878368125726870789180231995964870094916937

The above 54-digit factor of (6^43-1)^42+1 is the new record for the largest factor found by ECM on December 26, 1999. The previous record was a 53 digit ...

151 - The Eureka Test

Perfection 1 01/2000, Gift of Fire 112, 01/2000, In-Genius 161, 02/2000, Thoth 20, 2/2000, Noesis 147, 4/2000. N. Lygeros 14 avenue Condorcet, 69100 Villeurbanne, ...

150 - Du modèle mental à la théorie mentale

Un des apports majeurs de l'outil informatique est de permettre via un modèle mathématique la simulation d'expériences réelles. Bien souvent cette expérience ...

149 - Variations sur un item de Frank

L'objet de cette petite étude est l'analyse de la richesse thématique d'une suite numérique composée par Albert Frank (Glia). En hommage à ce dernier ...

148 - Le problème des n reines : un paradigme holistique extrême

De tout ce qui précède, se dégage une vision stupéfiante, la perspective d'une conception unitaire du monde jusque-là insoupçonnée. Que l'on ait affaire ...

147 - Γιώργος Καφενταράκης : η συνείδηση της μνήμης

Γιώργος Καφενταράκης : η συνείδηση της μνήμης

146 - M-classification IV

Ce livre est écrit pour qui est disposé à recevoir avec faveur l'esprit qui l'anime. C'est un esprit autre que celui du large courant de la civilisation ...

144 - An Introduction to Dendrominos (with J. Scoville)

This article deals with a special class of polyominos - the undivided polyominos of minimal area. More intuitively, these polyominos form unbranched chains ...

142 - Deterministic Ideas In A Chaotic Milieu. (with J. Martinez).

The fact that a disordered complex structure, that is apparently random in nature, allows an ordered substructure is not the result of Chaos Theory but ...

141 - Ludwig Wittgenstein or the combination of image and language

Aware of the superiority of semiology over grammatical syntax, Ludwig Wittgenstein was always committed to a use of language that does not distance the ...

141 - Ludwig Wittgenstein ou la synthèse de l’image et du langage

Conscient de la supériorité de la sémantique sur la syntaxe, Ludwig Wittgenstein s'est toujours attaché à une utilisation du langage qui n'aliène pas la ...

141 - Ο Ludwig Wittgenstein ή η σύνθεση της εικόνας και της γλώσσας

Συναισθανόμενος την ανωτερότητα της σημειολογίας έναντι της γραμματικής σύνταξης, ο Ludwig Wittgenstein ήταν πάντοτε προσηλωμένος σε μια χρήση της γλώσσας ...

140 - M-classification III

La voie que j'ai parcourue est la suivante : l'idéalisme isole du monde des hommes en tant qu'êtres uniques ; le solipsisme m'isole moi seul ; et je vois ...

139 - G-test

Oath 71, 9/1999, Gift of Fire 110, 10/1999, Ramsès 46, 11/1999, Inner Sanctum vol 1 n2, 11/1999, Thoth 18, 11/1999, Perfection 1, 01/2000, In Genius 163, ...

138 - Remarques sur la créativité et les mathématiciens

Remarques suite à la lecture de l'excellent rapport de Thomas Riepe : (Uncreative) Report about creativity. Thoth, 16, 8/99. I) Référence à l'article ...

137 - Commentaires sur L’Érotokritos dans une nouvelle perspective historique d’Egil Danielsen

L'article d' Egil Danielsen, aimablement communiqué par Renée Jacquin, intitulé L'Érotokritos dans une nouvelle perspective historique est paru en 1986 ...

136 - Erotokritos (Chant A : Les affres de l’amour. vers 1-382) traduction en vers libres

Les tours du destin qui montent et descendent 1 et ceux de la roue qui vont tantôt vers les sommets tantôt vers les profondeurs, les changements du temps ...

135 - La conjecture mathématique : une transgression gnoséologique

Les mathématiques, de par leur cohérence, créent un monde de connaissances. Chaque lemme, chaque théorème est une avancée, une extension de ce monde. Et ...

134 - M-classification II

4. There are correlations between the concept of intelligence and those of culture, thought and discovery when those are extreme. 4.1 If the ...

133 - M-classification

1. Intelligence exists. (in Plato's sense) 1.01 For the theory of intelligence quotient, intelligence is an observable. (in Heisenberg's sense) 1.1 ...

132 - Une remarque relativiste sur l’évolution des paradigmes en science

Cette note est née de la lecture de l'article de Fred Vaughan intitulé : Anticipating Scientific Changes (Gift of Fire 107, 07/1999). Pour notre part, ...

131 - M-classification II

A première vue, il semble que ce qui donne à la pensée son caractère singulier, c'est qu'il s'agit d'une suite d'états mentaux, et il semble que ce qui ...

130 - Pancalisme en Mathématiques

L'activité mentale dans la recherche mathématique (comme dans toute recherche théorique formalisable) est essentiellement constituée de deux parties : ...

129 - Nécessité de création et de découverte

Le sens de la question, c'est la méthode pour y répondre. Dis-moi comment tu cherches et je te dirai ce que tu cherches. Je l'ai déjà dit : où l'on ne ...

128 - Mitropoulos, le compositeur

La reconnaissance internationale acquise par Mitropoulos en dirigeant les grands orchestres, a "couvert" son activité de compositeur dans sa jeunesse, ...

127 - Ερμηνευτικές σημειώσεις περί του Requiem τού Mozart

Από τις πρώτες κιόλας νότες το βάθος και η βαρύτητα είναι παρόντα με μια ένταση στο όριο του ανυπόφορου. Η εισαγωγή φωνητικών φέρει ένα ανθρώπινο στοιχείο ...

127 - Note ermeneutiche sul Requiem di Mozart

Dalle prime note l’abisso e la gravità sono presenti con una intensità al limite del sopportabile. L’ introduzione della voce dà a questa musica che sembra ...

127 - Notes herméneutiques sur le Requiem de Mozart

Dès les premières notes la profondeur et la gravité sont présentes avec une intensité à la limite du supportable. L'introduction des voix apporte un élément ...

126 - Exégèse d’une heuristique combinatoire

Notre but, dans la présente note, est d'analyser du point de vue méthodologique notre recherche sur les groupes symétriques, les groupes alternés et les ...

125 - La suite de Douglas Hofstadter : un paradigme de raisonnement non uniforme

La suite de Douglas Hofstadter est en quelque sorte une déformation de celle de Fibonacci. Elle représente un cas générique de l'existence d'une relation ...

124 - Sur les styles abstrait et algorithmique en mathématiques

Le point de départ de cette note est une question de Thomas Riepe (membre de la société GLIA) parue dans THOTH (page 6, issue 14, april 99) : In math. ...

123 - La lettre

Un matin bleu une femme brune regarda une lettre fermée mais elle ne la lut pas tout de suite elle voyagea d'abord sur les vagues de son cachet. ...

122 - La renaissance de l’écume

L'ouverture du ciel, un port brun l'énigme de l'océan, un voyage homérique. La touche crée des gouttes bleues la beauté désire les siècles grecs. Sur ...

121 - Les œuvres suspendues

Des colonnes ioniques soutiennent le nulle part byzantin et de stables lignes droites créent la structure ouverte du monde aux objets rares : les lettres ...

120 - Dimitris Hordakis : l’immortalité de l’instant

L'immobilité du présent constitue l'élément le plus caractéristique de la peinture de Dimitris Hordakis. Chacune de ses oeuvres est un exemple de l'éternité ...

119 - On abstract and algorithmic styles in mathematics

Let us consider the paradigm of the Rubik's cube. When you try to solve this particular problem you start with an experimental approach. After that you ...

119 - Περί αφηρημένων και αλγοριθμικών μορφών στα μαθηματικά

Ας εξετάσουμε το παράδειγμα του κύβου του Ρούμπικ. Όταν προσπαθείτε να λύσετε αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα αρχίζετε με μια πειραματική προσέγγιση. Στη ...

118 - Preliminary test

REMARKS : no time limit, no discussions with others, fee : 1 neuron. ANSWERS : solutions, highest educational level attained, age, sex, previous test-scores, ...