N. LYGEROS PhD

Opus

798 - Mutation critique

Alors que tout le monde s'est finalement mis d'accord sur la non corrélation entre l'acceptation du plan du secrétaire général de l'ONU et l'entrée de ...

796 - Les paysages musicaux

Il y avait dans cette musique, une indéniable étrangeté comme si elle cachait en elle un secret inavoué ou une ancienne blessure. Dans cette crypte musicale, ...

795 - Le requiem disparu

Cette maison-là n'était pas dure. Cette maison-là n'était pas chaude. Mais ils n'avaient rien d'autre. C'était une tente au-dessous du ciel. C'était une ...

795 - Το αγνοούμενο Requiem

Εκείνο το σπίτι δεν ήταν σκληρό. Εκείνο το σπίτι δεν ήταν ζεστό. Δεν είχαν όμως τίποτα άλλο. Ήταν μια σκηνή κάτω από τον ουρανό. Ήταν μια ανθρώπινη τραγωδία ...

794 - O Κυπριακός Αγώνας

Ο κυπριακός αγώνας δεν άρχισε τώρα και δε θα τελειώσει τώρα. Οι πολιτικές και διπλωματικές μανούβρες δεν αφόπλισαν τη δύναμη και την τόλμη του κυπριακού ...

793 - Οι βάσεις του σχεδίου

Όσον αφορά στη στρατιωτική πλευρά του σχεδίου, ένα από τα σημαντικότερα σημεία είναι η ύπαρξη των αγγλικών βάσεων. Διότι ακόμα και αν οι περισσότεροι από ...

792 - La première pâquerette

Depuis des années les tombes pleuraient en silence mais il n'existait plus personne pour les écouter désormais. Alors quand elles nous virent avec ...

792 - Η πρώτη πασχαλιά

Χρόνια ο τάφος έκλαιγε σιωπηλά, μα δεν υπήρχε κανείς να τον ακούσει πια. Όταν όμως μας είδε με τους γέρους και τα παιδιά εκείνη την παράξενη πρωτομαγιά, ...

791 - Οι τάφοι της ιστορίας

Με την ενταξιακή μας πορεία και με την υλοποίηση του ευρωπαϊκού μας οράματος, το κάπως αφαιρετικό πρόβλημα του κυπριακού γίνεται όλο και πιο χειροπιαστό. ...

790 - Les ânes de la résistance

Quand quelqu'un a en tête l'image classique de l'âne portant la richesse de son maître sans relever la tête, il ne peut s'imaginer le spectacle qu'il y ...

790 - Οι γάιδαροι της αντίστασης

Όταν κάποιος έχει την κλασσική εικόνα του γαιδάρου που κουβαλάει όλη την περουσία του ιδιοκτήτη του δίχως να σηκώσει το κεφάλι του, δεν μπορεί να φανταστεί ...

789 - Το μέλλον των εγκλωβισμένων

Δεν είναι τυχαίο ότι το κατοχικό καθεστώς θέλει να έχει τη δοιήκηση στις περιοχές όπου βρίσκονται εγκλωβισμένοι ελληνοκύπριοι και μαρωνίτες. Δεν του αρκεί ...

788 - Το παράδοξο του δημοψηφίσματος

Το γενικό πρόβλημα του γεωπολιτικού πεδίου δράσης είναι και θα είναι το πρόβλημα και όχι η λύση. Μια διπλωματική ομάδα, σε καμία περίπτωση, δεν θα προσπαθήσει ...

787 - Remarques sur la réalité de l’attaque allemande de 1940

En France, comme ailleurs, il est difficile de ne pas avoir subi un enseignement dogmatique vantant les exploits et les mérites de la guerre éclair. Ceci ...

786 - Sur la nécessité des forces aériennes dans une armée

Traditionnellement l'infanterie représente toujours le gros des troupes d'une armée et cette masse est souvent considérée comme révélatrice de la puissance ...

785 - Πολύεδρο του Νεύτωνα και πολυπλοκότητα του πολυωνύμου

Με το ευρύ τους φάσμα εφαρμογής, τα πολυώνυμα αποτελούν σημαντικότατα στοιχεία όχι μόνο για την υπολογιστική γεωμετρία, αλλά και πιο γενικά για τη μαθηματική ...

784 - De l’union européenne à l’Europe

Il est indéniable que depuis la création du concept européen, l'union européenne a subi une évolution considérable non seulement dans sa formation mais ...

783 - Entre le bleu et l’ocre

Ils vivaient au bord de deux mondes, au bord de deux mers, au bord de deux déserts, sur cette terre sans ombre. Chaque jour, ils apercevaient au loin les ...

782 - Εκλεκτικός συντονισμός

Με τις πρόσφατες αλλαγές στην Ελλάδα, η ιδέα του συντονισμού είναι τώρα από τις πιο σημαντικές. Διότι ακόμα και αν η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας δεν ...

780 - Sous les arcades du ciel

De tout temps dans ce pays, le ciel avait été proche des hommes. Tout le monde le savait sans pour autant l'expliquer. Mais ce jour-là, en marchant dans ...

779 - Sur l’extension noétique du maître

Bien que la notion de maître soit ancestrale, elle demeure une incessante quête et redécouverte. Sensibles à son idée, les hommes restent méfiants en raison ...

778 - Le navire de pierre

Dans cette première croisée de sa tendre enfance, il chercha en vain et ce durant des années comment gravir les marches des escaliers. Sans savoir, où ...

777 - Internet en tant que paradigme de complexité

Une nouvelle manière d'aborder internet, c'est de le considérer comme un ordinateur neuronal. En effet, internet par sa complexité computationnelle a dépassé ...

776 - Αλλαγή φάσης των διαπραγματεύσεων

Ανεξάρτητα από το κομματικό αποτέλεσμα των εκλογών της Ελλάδας που δεν αλλάζει ουσιαστικά το διπολικό σύστημα και την εξωτερική πολιτική, η πολιτική και ...

775 - Réflexions sur le remaillage polygonal anisotrope

L’avantage essentiel du remaillage polygonal anisotrope sur l’isotrope, c’est sa capacité à tenir compte des propriétés locales de la surface considérée. ...

774 - Ο κίνδυνος της ασφάλειας

Στη στρατηγική, ξέρουμε ότι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους είναι η ασφάλεια και ειδικά το αίσθημα της ασφάλειας, διότι βάζει σε κίνδυνο, ακόμα και ...

773 - Les esclaves de la terre

Autrefois nous étions tous ensemble. Alors, nous ne savions pas ce que signifiait le mot expatriation. Depuis des siècles nous vivions sur notre territoire. ...

773 - Οι σκλάβοι της γης

Κάποτε ήμασταν όλοι μαζί. Τότε δεν ξέραμε τι σημαίνει προσφυγιά. Επί αιώνες ζούσαμε στα μέρη μας. Τα χωριά μας είχαν καρφωθεί πάνω σε τούτη τη γη τη μέρα ...

772 - Conte pour enfants

L'hiver avait été trop blanc et le printemps tardait à s'ouvrir sur le monde. Les maisons le savaient depuis des siècles tandis que les hommes s'affairaient ...

772 - Παραμύθι για παιδιά

Ο χειμώνας ήταν πολύ λευκός και η άνοιξη αργούσε ν’ανοίξει στον κόσμο. Τα σπίτια το γνώριζαν εδώ και αιώνες ενώ οι άνθρωποι ήταν πολυάσχολοι χωρίς χαλάρωση ...

771 - Des bases conceptuelles à l’édifice mental

Nous avions traité, dans un précédent article, du problème de la masse critique d'une oeuvre donnée. Ici nous allons examiner formellement les parties ...

770 - Το παραμύθι και η αντίσταση

Όλοι ξέρουμε το τραγούδι της Αροδαφνούσας. Όλοι το αγαπήσαμε. Όμως όλοι γνωρίζουμε το τέλος του. Μέσα του έχει κομμάτια της Κυπριακής ψυχής και δεν είναι ...

769 - Les condamnés à vivre

Dans ces rues sans trottoir, dans ces impasses sans espoir, le silence marchait. Dans ces ruelles de l'ombre, dans ces venelles sombres, les hommes se ...

768 - Το μέλλον της Κύπρου είναι στα κατεχόμενα

Όπως σε όλα τα μέρη, οι άνθρωποι είναι σπάνιοι. Όμως είναι περισσότεροι από ό,τι νομίζουμε. Είναι πάντα μόνοι βέβαια. Μόνοι μέσα στο πλήθος. Έτσι και στα ...

767 - La vision de Camus

« Je voulais d'abord exprimer la négation. Sous trois formes. Romanesque : ce fut L'Etranger (42). Dramatique : Caligula (45), Le malentendu (44). Idéologique ...

766 - Μόνον οι άνθρωποι γράφουν ιστορία

Μια εικόνα με την ακαταμάχητη αμεσότητά της κατορθώνει αυτό που χιλιάδες λέξεις πολιτικές και διπλωματικές δεν μπόρεσαν. Έτσι και το τελευταίο διαχωριστικό ...

765 - Le problème chypriote, le problème européen et Chypre

Après son invasion par la force en 1974, pour l'extérieur, notre île a perdu son nom. A partir de ce moment, chaque référence à Chypre, a pris le nom de ...

765 - Το Κυπριακό, το Ευρωπαϊκό και η Κύπρος

Μετά τη βίαιη εισβολή του 1974, για τον εξωτερικό κόσμο, το νησί μας έχασε την ονομασία του. Από εκείνη την εποχή, κάθε αναφορά στην Κύπρο γίνεται με τη ...

764 - Ludwig III

[On entend en voix off le monologue intérieur d'un personnage muet.] Pensée de Ludwig : Il n'y a donc personne pour entendre le silence... (Silence.) ...

763 - Το σύστημα της εξουσίας και η δομή των ομόκεντρων κύκλων

Αν εξετάσουμε διαχρονικά το σύστημα της εξουσίας, επινοούμε ότι ακολουθεί ορισμένες αρχές. Αυτές οι αρχές δεν ανήκουν μόνο στη στρατηγική ως τέχνη της ...

761 - Ludwig II

  (Tous les personnages regardent avec curiosité un personnage muet. Ce dernier pourrait être Ludwig mais nous n'en savons rien.) Philippe : C'est vrai ...

760 - Ορθολογικα συμπεράσματα

Σ’ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο δεν πρέπει να εξετάζουμξε ποτέ μονόπλευρα τα θέματα που προκύπτουν όχι μόνο δειότι αυτή η πράξη αποτελεί ένα στρατηγικό ...

759 - Η στρατηγηκή έννοια του κόστους

Αν και η λέξη κόστος είναι πολύ συνηθισμένη στα ελληνικά, στη στρατηγική ως σύστημα σκέψης είναι σχετικά πρόσφατη, όχι βέβαια από την εσωτερική της εξέλιξη, ...

758 - Η ιδεολογία και η δομή των ομόκεντρων κύκλων

Αν και βέβαια μπορούμε να αναλύσουμε τη δομή των ομόκεντρων κύκλων σ’ ένα πλαίσιο αποκλειστικά στρατηγικό, θα ήταν ένα τρομερό λάθος να μην τη συνδέσουμε ...

757 - Ο μοναδικός στόχος μας

Οι αγώνες δίνουν την αξία των λαών. Και αν οι καταστροφές και οι γενοκτονίες αναδεικνύουν το μαρτύριο των λαών δεν αρκούν για την ιστορία του μέλλοντος. ...

756 - Οι διαπραγματεύσεις και ο χρόνος

Τα πλαίσια των διαπραγματεύσεων μπορεί να φανούν περιορισμένα για μερικούς αναλυτές, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το αποτέλεσμα είναι αναπόφευκτο. Αντιθέτως, ...

755 - The role of consultant in strategic management

As strategy is a chameleon, the role of the consultant in strategic management is necessary polymorphic. It can be separated in two main noetic categories. ...