13478 - Μια ολόκληρη γενοκτονία

Ν. Λυγερός

Μια ολόκληρη γενοκτονία
δεν μπορεί να χωρέσει
σ’ ένα λεπτό σιγής
και μόνο αν ξέρεις γι’ αυτήν
μπορείς ν’ αποτρέψεις
και την επόμενη
έτσι πρέπει να σκεφτείς
διαφορετικά τα θύματα
για να κατανοήσεις
τις πράξεις των γενοκτόνων
και να μπορέσεις
να δράσεις αντιστασιακά
δίχως να φοβάσαι
γιατί ξέρεις
ότι ξέρεις.