25513 - Δεν καταλαβαίνεις τι λες

Ν. Λυγερός

–Δεν καταλαβαίνεις τι λες.
–Τι θέλεις να πεις;
–Αυτή είναι η ετυμολογική προέλευση.
–Της λέξης καγκουρό;
–Όταν ένας ξένος ρώτησε Αβοριγενή πως λέγεται αυτό το ζώον.
–Εκείνος δεν κατάλαβε την ερώτηση.
–Κι ο άλλος νόμιζε πως είναι απάντηση
–Αυτό κι αν είναι παράδειγμα επικοινωνίας…
–Δίχως συνεννόηση βέβαια.
–Γι’ αυτό το λόγο επιμένεις σ’ αυτήν την έννοια
–Διότι υπάρχει ανάγκη.
–Η επικοινωνία δεν επαρκεί.
–Όσα κι αν λένε οι επικοινωνιολόγοι.
–Είναι οι κοινωνιολόγοι του επί.
–Έτσι έγινε με αυτές τις δύο κοινωνίες.
–Ο προβληματισμός είχε μεγαλύτερο βάθος.
–Ο ένας ρωτούσε για να μάθει.
–Ο άλλος απάντησε για να μιλήσει.
–Ο ένας έβλεπε το σπάνιο και ρωτούσε.
–Ο άλλος μιλούσε με τον σπάνιο για το φυσιολογικό.
–Πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα όταν τα εξετάζουμε στα επίπεδα της Ανθρωπότητας.
–Διότι γίνονται ανθρώπινα.
–Λόγω συνεννόησης.