28312 - Ο Καραθεοδωρή στο Λύκειο

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Είναι σπάνιο να βρίσκουμε
το έργο του Καραθεοδωρή στο Λύκειο
διότι πρέπει ο καθηγητής να είναι εμπνευσμένος
για να το φέρει στο μάθημά του
όταν όμως έχει φίλο Δάσκαλο
τότε όλα γίνονται πιο φυσιολογικά
και η εμβέλειά του
μπορεί να γίνει αντιληπτή
και στους μικρότερους
γιατί οι εφαρμογές
είναι πολλές
και πιο εύκολα κατανοητές
στο πλαίσιο της έξυπνης παιδείας
όπου η πλαστικότητα του εγκεφάλου
ενεργοποιείται δυναμικά
για να λύσει προβλήματα
που θα φαινόταν αδιανόητα
χωρίς προετοιμασία
ενώ με αυτή
η ύπαρξη του Καραθεοδωρή
είναι παραγωγική
ακόμα και για τους μικρούς μαθητές.