28936 - Δεν είναι μόνο

Ν. Λυγερός

Δεν είναι μόνο
οι κινήσεις
που έχουν
σημασία
όταν πρόκειται
για έργο
διότι
οι πράξεις
διαμορφώνουν
τόσο πολύ
το πλαίσιο
που το πεδίο
αλλάζει
με τρόπο
τρομαχτικό
και μόνο
ένα τέρας
μπορεί
να το διαχειριστεί
με μια προσέγγιση
μη συμβατική
για όσους
δεν ξέρουν
τη χρονοστρατηγική του.