41564 - Σε αυτόν τον αγώνα

Ν. Λυγερός

Σε αυτόν τον αγώνα
για τη Μακεδονία
μην ξεχνάς
το μέλλον
γιατί τέτοιες
αποφάσεις
έχουν κόστος
αν δεν παλέψουμε
αποτελεσματικά
διότι
η ουρά τους
θέλεις δεν θέλεις
γίνεται
η επόμενη
πραγματικότητα
που θα ζήσεις
ακόμα
κι αν έχεις
ξεχάσει
τα πάντα
λόγω λήθης
και δειλίας
γι’ αυτό
πάρε θέση
για τη Μακεδονία
για να σωθείς
κι εσύ.