42712 - Πάνω στον τοίχο

Ν. Λυγερός

Πάνω στον τοίχο
ανέβηκαν
οι μαθήτριες
δίχως να δειλιάσουν
όσο ψηλός
κι αν ήταν
διότι είχαν
μία αποστολή
κι έπρεπε
να την εκτελέσουν
όχι λόγω εντολής
αλλά λόγω συμβουλής
για τους άλλους
για να ξέρουν
ότι δεν είναι
μόνοι τους
κι ότι το σύνθημα
της αιμοδοσίας
θα ήταν γνωστό
σε όλους
πριν έρθει
η ανάγκη
των αθώων.