55695 - Στις κοινωνίες

Ν. Λυγερός

Στις κοινωνίες
η ανθρωπιά
είναι συχνά ανάπηρη
γιατί συνεχώς
δέχεται επιθέσεις
επειδή είναι
το στίγμα της Ανθρωπότητας
που μισεί
η βαρβαρότητα
εκ φύσης
λόγω μη αποδοχής
της ύπαρξής της.