55904 - Η εφαρμογή

Ν. Λυγερός

Η εφαρμογή
της πλάγιας σκέψης
στην κατάλυση
είναι ικανή
να δημιουργήσει
καινοτομία
που δεν μπορείς
να φανταστείς
ούτε για το μέλλον.