55917 - Όταν είσαι της τιμωρίας

Ν. Λυγερός

Όταν είσαι της τιμωρίας
λειτουργείς βάρβαρα
ακόμα και θρησκευτικά
ενώ αν είσαι της αγάπης
λειτουργείς ανθρώπινα
εντός της πίστης
αυτό να θυμάσαι
όταν προστατεύεις
τους αθώους
που κάνουν λάθη
επειδή δεν ξέρουν
τι κάνουν.