55923 - Οι γίγαντες

Ν. Λυγερός

Οι γίγαντες
του Πάρκου
σήκωναν
ψηλά
τον ουρανό
χάρη
στους κορμούς
που έγραφαν
την ιστορία
σαν να ήταν
κατάρτια
της θάλασσας.