56035 - Ενώ το Έθνος

Ν. Λυγερός

Ενώ το Έθνος
μπορεί να δώσει
κρατική οντότητα
το κράτος
δεν προσφέρει
Έθνος
αλλά πληθυσμό
και τίποτα
περισσότερο
όσο ισχυρό
κι αν είναι.