56552 - Αναβαθμισμένη μνήμη

Ν. Λυγερός

Αναβαθμισμένη μνήμη
είναι ικανή
να δημιουργήσει
η Διδασκαλία
όταν βλέπει
μερικά στοιχεία
μνημοσύνης
στο μυαλό
των μαθητών
του μέλλοντος.