57478 - Διάβασε με τα δάχτυλα

Ν. Λυγερός

Διάβασε με τα δάχτυλα
τα ίχνη της ουσίας
για να μάθεις
πόσο έντονη
ήταν η φάση
του αγώνα
που ένωσε
τα δύο σώματα
για να γίνουν
χρώμα
αοράτου.