57490 - Άρχισαν τα ίχνη

Ν. Λυγερός

Άρχισαν τα ίχνη
να φαίνονται
στη λευκή
κορυφή
και το χιόνι
συνέχισε
να πέφτει
πιο βαρύ
από ποτέ
γιατί ήθελε
να καλύψει
τα πάντα.