76213 - Δεν μπορείς

Ν. Λυγερός

Δεν μπορείς
να κρύψεις
την ανικανότητα
του συντρόφου
σαν τους Σοβιετικούς
γιατί ξέρεις
μόνο
για το τείχος
και τίποτα
πιο πέρα
από τη Γερμανία.