76306 - Οι εικόνες

Ν. Λυγερός

Οι εικόνες
του Πάρκου
σου δείχνουν
ταυτόχρονα
την ομορφιά
του φυσικού
και την αλήθεια
του ανθρώπινου
που αποτελούν
γνήσιο κράμα
Παραδείσου.