76314 - Οι ανάλογοι αγώνες

Ν. Λυγερός

Η μελέτη
της ιστορίας
αναδεικνύει
τις αναλογίες
που υπάρχουν
μεταξύ αγώνων
που άλλοι
θεωρούσαν
εντελώς
ανεξάρτητες
επειδή
ποτέ
δεν τις είχαν
εξετάσει
στρατηγικά.