76418 - Το χρυσό κόσμημα

Ν. Λυγερός

Το χρυσό κόσμημα
πολλαπλασίασε
τη χαρά
και μεγάλωσε
τη μεταχαρά
όταν φάνηκε
στον λαιμό
των Μαθητριών
γιατί πια
τα φτερά
της πίστης
λειτουργούσαν
κι επέτρεπαν
νέες υπερβάσεις
για τη συνέχεια
του έργου
της Ανθρωπότητας.